S C H O O L S  for  Y O U T H

                    Escaping Poverty -  Help je mee?

Samenwerking met John Fisher Youth Initiative Uganda in Lira, Uganda

Schools for Youth geeft aan 16 leerlingverpleegkundigen uit onze doelgroep een beurs. De John Fisher Institute of Health Sciences verzorgt de opleiding tot verpleegkundige op certificate niveau en een basisschool. 

John Fisher Youth Initiative Uganda (JFYIU) in Lira Uganda richt zich o.a. op kinderen en jongeren, die leven en opgroeien in armoede en in gebieden waar min of meer recent een oorlog is geweest. JFYIF heeft geen winstoogmerk. Deze foundation beheert de John Fisher School die begon als het John Fisher Teachers Training Institute. De foundation is juridisch goed opgezet, kent een heldere managementstructuur en een transparante verantwoordingslijn. Het businessmodel is op orde, de “winst” wordt in uitbreiding van de scholengemeenschap gestoken. 
Naast betalende leerlingen wil JFYIU ook een aantal niet betalende of gesubsidieerde plaatsen aan kinderen gunnen die behoren tot de doelgroep van Schools for Youth.

De activiteiten van JFYIU worden mogelijk gemaakt door de niet aflatende inspanningen  van de directeur George Okello Rember. Hij moet aan de JFYIU transparant verantwoording afleggen over John Fisher Institute of Health Sciences

 


E-mailen