S C H O O L S  for  Y O U T H

                    Escaping Poverty -  Help je mee?

De wereld van Schools for Youth: ons model, onze werkwijzeToelichting: 

Alles draait om de kansarme jongere, deze staat centraal. Schools for Youth biedt de jongere een beroepsopleiding.

Ondernemers creëren opleidingsplaatsen. Ze moeten aan kwaliteitseisen voldoen en krijgen een vergoeding.
De jongere verdient een kleine beloning om thuis het gemiste gezinsinkomen te compenseren.
De ondersteuning van het gezin en de jongere is een versterking van de community.
Op school krijgt de jongere wekelijks burgerschapslessen (taal, rekenen, hygiëne, voeding, anticonceptie, ondernemen, enz.) en de ondernemer kan zijn vaardigheden en kennis bijscholen. 
Zo ontstaat een circuit van onderlinge verbondenheid waarbij men elkaars motivatie hoog houdt. 
De opleiding heeft de grootste kans van slagen als de samenwerking tussen ondernemers, ouders en community goed verloopt. We zijn ook alert op de risico's.


Alleen beroepsscholing helpt om armoede te overleven!


Armoede overleven

ontwrichte community
Een verwoestende, vaak jarenlang durende oorlog rijt gemeenschappen en gezinnen uiteen. Moeten vluchten voor geweld, elders vaak lang in onzekerheid verblijven, angst en schaamte leiden tot ontwrichting van sociale structuren in een community.
kinderen zijn de dupe
Op individueel niveau zijn er meer drugsproblemen, meer gezondheidsproblemen, zoals HIV en AIDS en is er meer angst. Dat leidt vaak tot meer geweld in gezinnen met alle desastreuze gevolgen voor de kinderen van dien. Zij gaan slechter presteren op school, of gaan helemaal niet meer naar school. Ze geven problemen op straat, raken zelf verslaafd, zoeken naar illegale inkomstenbronnen, worden tienermoeders, enzovoort. overleven
Uiteindelijk is diepe armoede bij deze kinderen het gevolg en leveren zij een voortdurende strijd om te overleven.


E-mailen