S C H O O L S  for  Y O U T H

                    Escaping Poverty -  Help je mee?

Het Bestuur van de Stichting Schools for Youth

Het bestuur van de Stichting Schools for Youth bestaat tenminste uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen. 

Het bestuur wordt in LIra ondersteund door een betaalde coördinator en zijn assistent. Zij zijn onze mensen ter plaatse en hebben de dagelijkse contacten met leerlingen, bazen, onderwijzers en communities. De coördinatoren worden op hun beurt weer ondersteund door een steering committee die uit vertegenwoordigers bestaat uit de wijkraden

Ons beloningsbeleid voor het bestuur is simpel. Er is geen beloning voor de activiteiten van het bestuur. We vragen het bestuur en onze vrijwilligers de gemaakte kosten niet te declareren maar als donatie aan de Stichting te schenken. Ingeval dit problemen oplevert kan maximaal de werkelijk gemaakte kosten worden gedeclareerd.

 

  


    


 

Jaap Kool, voorzitter, is psychiater met
een sterke affiniteit voor Afrika. Hij is
gespecialiseerd in de behandeling van
psychotrauma en kwam zodoende in
contact met de projecten die
Schools for Youth ondersteunt.

 Paul Kalis. Bedrijfsvoering. Paul is als Chief Operating Officer lid van het executive comittee van een  Nederlandse krediet en  financieringsmaatschappij. Binnen Schools for Youth is Paul verantwoordelijk voor financiën en micro financiering. 
Mijn persoonlijke Why: Iedereen is gelijk en iedereen verdient een eerlijke kans.
How: Omstandigheden creëren waarin mensen in beweging kunnen komen, samen bijzondere prestaties leveren en zo hun dromen voor een betere toekomst waarmaken in gebieden waar dit niet vanzelfsprekend is.


 

Leonie van de Wetering, secretariaat, 
is taalkundige en jarenlang werkzaam in het onderwijs
aan volwassenen. In het werken met vluchtelingen om
een andere taal leren en een nieuw bestaan op te bouwen
in Nederland zag  ik hoe moeilijk dat is.
Ik wil me inzetten om kansarme jongeren de kans te bieden
hun leven op te rails te krijgen dichtbij hun eigen familie
op een plek waar ze zich thuis voelen.

 


E-mailen