S C H O O L S  for  Y O U T H

                    Escaping Poverty -  Help je mee?

Het Bestuur van de Stichting Schools for Youth

Het bestuur van de Stichting Schools for Youth bestaat tenminste uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen. 

Het bestuur wordt in LIra ondersteund door een betaalde coördinator en zijn assistent. Zij zijn onze mensen ter plaatse en hebben de dagelijkse contacten met leerlingen, bazen, onderwijzers en communities. De coördinatoren worden op hun beurt weer ondersteund door een steering committee die uit vertegenwoordigers bestaat uit de wijkraden

Ons beloningsbeleid voor het bestuur is simpel. Er is geen beloning voor de activiteiten van het bestuur. We vragen het bestuur en onze vrijwilligers de gemaakte kosten niet te declareren maar als donatie aan de Stichting te schenken. Ingeval dit problemen oplevert kan maximaal de werkelijk gemaakte kosten worden gedeclareerd.

 

  


    


 

Jaap Kool, voorzitter, is psychiater met
een sterke affiniteit voor Afrika. Hij is
gespecialiseerd in de behandeling van
psychotrauma en kwam zodoende in
contact met de projecten die Schools for Youth ondersteunt.
Jaap is ook voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein in Oss en heeft geen conflicts of interest.


 Paul Kalis. Bedrijfsvoering. Paul is als Chief Operating Officer lid van het executive comittee van een  Nederlandse krediet en  financieringsmaatschappij. Binnen Schools for Youth is Paul verantwoordelijk voor financiën en micro financiering. 
Mijn persoonlijke Why: Iedereen is gelijk en iedereen verdient een eerlijke kans.
How: Omstandigheden creëren waarin mensen in beweging kunnen komen, samen bijzondere prestaties leveren en zo hun dromen voor een betere toekomst waarmaken in gebieden waar dit niet vanzelfsprekend is.
Paul heeft geen andere bestuursactiviteiten en geen conflicts of interest.


 

Hatice Bolek secretaris, 
Hatice is freelance journalist en gespreksleider. Zij is een veelzijdige creatieveling, schrijver, trainer en coach met oog voor detail en non-verbale communicatie.
"Ik bloei op van inspirerende gesprekken, die mij als professional en mens laten groeien.
Ik sta voor gelijkwaardigheid, diversiteit, emancipatie, het leven omarmen, lef hebben en er gewoon zijn in je unieke persoonlijkheid".
Hatice heeft geen conflicts of interest.

 


E-mailen